Kontakt

W sprawach merytorycznych prosimy się kontaktować pod adresem:

adaptacjairemediacja(at)gmail.com

W sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego organizatorzy będą dostępni pod dołączanymi do listów konferencyjnych adresami pocztowymi oraz telefonami.