Organizatorzy

Komitet organizacyjny

dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Michał Kłosiński (Uniwersytet Śląski)
mgr Anna Wróblewska (Uniwersytet Śląski)
mgr Krzysztof M. Maj (Uniwersytet Śląski)

Instytucje organizujące

 

 

Konferencja Od adaptacji do remediacji jest pierwszym projektem organizowanym w ramach konsorcjum podpisanego między Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta a Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s