Miejsce obrad

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Call for papers

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od adaptacji do remediacji”

Organizatorzy

Konferencja jest pierwszym projektem organizowanym w ramach konsorcjum podpisanego między Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta a Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.